โครงการให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำเพื่อป้องกันตนเอง โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันพระเนตร  และวิทยากรจาก กศน.อำเภอสันทราย  เพื่อมอบแอลกอฮอล์เจลให้ชุมชนหมู่บ้านไว้ใช้สำหรับการตรวจคัดกรอง เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงจากกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

เมื่อ 29 เมษายน 2563 เวลา 16:07:42 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 307 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602