โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 Rs - ประชารัฐ

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย  นำโดยนายกพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3 Rs - ประชารัฐ   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) และประชาชนภายในตำบลสันพระเนตร  โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ มาทำถังขยะ เสื้อเก่ามาทำเป็นถุงผ้า ในการนี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. การผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
2. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

เมื่อ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 15:24:50 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 102 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602