โครงการจัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร ตามประเพณี "ปี๋ใหม่เมือง" (ประเพณีสงกรานต์) ขึ้น ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมีกิจกรรมประกวดร้องพลงกำเมือง  กิจกรรมประกวดแต่งกายงาม กิจกรรมประกวดปั๋นปอน และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เมื่อ 26 เมษายน 2559 เวลา 15:28:05 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 536 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602