โครงการ “จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักษ์ คลองคูเดิมเฉลิมพระเกียรติ”

เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร   ได้ดำเนินโครงการ “จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักษ์ คลองคูเดิมเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) และจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสันพระเนตร เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

การมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสันพระเนตรที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ทุกหมู่บ้านนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลสันพระเนตร
การกำจัดผักตบชวาบริเวณลำน้ำแม่กวง
ปลูกต้นไม้ / หญ้าแฝกบริเวณริมตลิ่งลำน้ำแม่กวง

กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักหน้าวังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ

ในการนี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.      การคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย

2.      การสวมใส่หน้ากากอนามัย

เมื่อ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:16:49 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 145 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602