"24 เมษายน 2563 วันเทศบาล"

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร  นำโดย นายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมด้วย สมาชิกสภาตำบลสันพระเนตร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2563 ดังนี้

-การอ่านสารวันเทศบาล

-การประกาศ การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

-กิจกรรมการจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โดม)

-กิจกรรม 5ส ภายในสำนักงาน

-กิจกรรมพ่นละอองฝอย เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

-ฉีดล้างถนนในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร

โดยถือปฏบัติตามมาตรการ Social Distancing การเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อ 26 เมษายน 2563 เวลา 15:10:43 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 303 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602